IMG_2066

שלכות / חלי וינשטיין

שלכת חיי באה ברגע אספה

בי את כל הסודות

מבין הגבהים אליהם היא הגיעה

הפילה אותם

באדוות

קטנות.

אחד אחר שני

הם ירדו והרעידו

ספק ברכות

ספק בכאב

התגודדו לרגלי ועטפו כאילו כל רגע  

נאחזים

פן הרוח תעיף לכל עבריי

זה לא המקום. זה הלב, זה הרגע,

שבא ומציף את כולם

ואני עומדת ורואה אותם קמלים

כמו כל אותם ימים

שהיו ואינם.

____________________