לא הכרתי אותה, כמו שלא היכרתי רבים מהם, ובכל זאת הושפעתי. המילה סמל הדהדה לי כל הבוקר הזה בראש, מהו הסמל, איך אדם הופך לסמל ואם הוא כבר הפך לסמל, האם זה בהכרח סופו המוקדם? אז כתבתי משהו.

 

סמלים / חלי וינשטיין 

סמלים נועדו ליפול?

אם הם לא היו

ספק אם היו

סמל.

"הוא היה סמל היושר…"

"היא היתה סמל הלוחמה…"

הוא והיא

והיא

והוא

סמלים

שנפלו.

אולי מוטב להיות רגיל

לא סמל אופי, לא סמל-אדם

פשוט, אני.

אבל מה הטעם, אתעקש

הרי כולנו, סמלים או לא, ניפול או נעלה

באיזשהו יום

אז מוטב להיות סמל

לפחות כזה שנשאר

בתודעה שלכם

היו שלום סמלים

התנוססו לכם בשמיים

אנחנו פה, בינתיים,

זוכרים ומוקירים.